ประโยชน์ของการร้องเพลง: 10 วิธีในการร้องเพลงช่วยเพิ่มสุขภาพของคุณ (2023)

ทศวรรษของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการร้องเพลงเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มนั้นดีสำหรับคุณในหลายระดับ

ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ประโยชน์หลัก 10 ประการของการเปล่งเสียงของคุณในเพลง

1. คลายความเครียด

การร้องเพลงดูเหมือนจะเป็นการผ่อนคลายความเครียด กการศึกษาปี 2560วัดปริมาณของคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดในน้ำลายของผู้เข้าร่วมก่อนและหลังร้องเพลง

นักวิจัยในการศึกษานั้นพบว่าปริมาณของคอร์ติซอลจะลดลงหลังจากร้องเพลง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้คนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่พวกเขาคาดเข็มขัดเสร็จ

พวกเขายังพบว่าการร้องเพลงช่วยลดระดับความเครียด ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะร้องเพลงเป็นกลุ่มหรือร้องคนเดียว

มีข้อแม้เล็กน้อย: คอร์ติซอลจะลดลงก็ต่อเมื่อคุณร้องเพลงในที่ที่ไม่ทำให้คุณวิตกกังวล ที่คล้ายกันการศึกษาปี 2558ทดสอบระดับคอร์ติซอลในน้ำลายหลังการแสดงร้องเพลง โดยพบว่าระดับคอร์ติซอลสูงขึ้นในสถานการณ์นี้

2. กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

มีหลักฐานว่าการร้องเพลงอาจทำให้คุณดีขึ้นได้ระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้คุณต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

2547 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการร้องเพลงกับผลของการฟังเพลง ในสองเซสชันที่แยกจากกัน ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะร้องเพลงหรือฟังเพลง

ผู้ที่ร้องเพลงมีระดับอิมมูโนโกลบูลินเอที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่ร่างกายของคุณหลั่งออกมาเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ การฟังเพลง (โดยไม่ร้องเพลง) ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด แต่ไม่ได้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

3. เพิ่มเกณฑ์ความเจ็บปวด

เมื่อคุณร้องเพลงเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก การร้องเพลงร่วมกันทำให้ร่างกายของคุณปลดปล่อยสารเอ็นโดรฟิน. ฮอร์โมนนี้สามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกในเชิงบวก และแม้แต่เปลี่ยนการรับรู้ความเจ็บปวดของคุณ

การศึกษาปี 2555พบว่าการร้องเพลง ตีกลอง และเต้นเป็นกลุ่มจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มความอดทนต่อความเจ็บปวดในแบบที่การฟังเพลงไม่ได้

นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความรู้สึกของการเชื่อมต่อทางสังคมมากกว่าดนตรีดูเหมือนจะอยู่เบื้องหลังการเพิ่มความอดทนต่อความเจ็บปวด

4. อาจปรับปรุงการนอนกรน

การร้องเพลงเป็นประจำอาจเปลี่ยนวิธีการหายใจของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ร้องเพลงก็ตาม นักวิจัยในก2551 การศึกษาสัมภาษณ์คู่สมรสของสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงพร้อมกับคู่สมรสของผู้ที่ไม่ได้ร้องเพลง

นักวิจัยพบว่าสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงกรนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งนี้ทำให้พวกเขาแนะนำให้ร้องเพลงเป็นประจำเพื่อรักษาอาการนอนกรน

การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เล่นเครื่องลมกรนน้อยกว่าประชากรทั่วไปอีกด้วย

การค้นพบนี้กระตุ้นให้บางคนผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำว่าการร้องเพลงและเล่นเครื่องลมอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA).

5. ปรับปรุงการทำงานของปอด

เนื่องจากการร้องเพลงเกี่ยวข้องกับการหายใจลึกๆ และการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจ การร้องเพลงจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อปอดและการหายใจบางสภาวะ

การศึกษาพบว่าเทคนิคการหายใจที่ใช้กับการร้องเพลงอาจให้ประโยชน์กับผู้ที่มีภาวะต่อไปนี้:

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • โรคหอบหืด
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • มะเร็ง
 • หลายเส้นโลหิตตีบ
 • อัมพาตครึ่งซีก

แม้ว่าการร้องเพลงจะไม่รักษาหรือรักษาอาการใดๆ เหล่านี้ คุณอาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ

การร้องเพลงยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดของคุณวิจัยแสดง นอกจากประโยชน์ของปอดแล้ว นักร้องยังมีอารมณ์ที่ดีขึ้นและมีความรู้สึกผูกพันทางสังคมมากขึ้นด้วย

6. พัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของและเชื่อมโยง

เมื่อคุณร้องเพลงร่วมกับผู้อื่น คุณมักจะรู้สึกถึงความสนิทสนมกันและความผูกพันแบบเดียวกับที่ผู้เล่นในทีมกีฬาประสบ

ในหนึ่งเดียวการศึกษาปี 2557ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน 11,258 คน นักวิจัยพบว่าเด็ก ๆ ในโครงการการมีส่วนร่วมด้านการร้องเพลงและดนตรีได้พัฒนาความรู้สึกที่แข็งแกร่งของชุมชนและการเข้าสังคม

ในการศึกษาปี 2559จากผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ 375 คน นักวิจัยพบว่าคนที่ร้องเพลงด้วยกันเป็นกลุ่มมีความรู้สึกเป็นสุขและความสัมพันธ์ที่มีความหมายสูงกว่าคนที่ร้องเพลงเดี่ยว

หนึ่งในสารสื่อประสาทที่ปล่อยออกมาเมื่อผู้คนรู้สึกผูกพันกันคือออกซิโทซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรัก

การร้องเพลงแบบด้นสดและเป็นธรรมชาติทำให้ร่างกายของคุณหลั่งฮอร์โมนความรู้สึกที่ดีนี้ออกมา ซึ่งอาจช่วยให้คุณรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมมากขึ้น

7. ช่วยเพิ่มความจำในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

คนที่มีโรคอัลไซเมอร์และประเภทอื่นๆภาวะสมองเสื่อมประสบกับการสูญเสียความทรงจำทีละน้อย การศึกษาพบว่าผู้ที่มีอาการเหล่านี้สามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายกว่าคำอื่นๆ

ในการร้องเพลงหนึ่งครั้งศึกษาโดยมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ผู้เข้าร่วมกล่าวว่า “เป็นเรื่องดีที่สามารถจำบางสิ่งได้”

อย่างไรก็ตาม นักร้องพบว่าพวกเขาจำได้มากกว่าแค่เนื้อเพลง สำหรับบางคน การร้องเพลงที่คุ้นเคยก็นำความทรงจำในชีวิตที่พวกเขาลืมไปแล้วกลับมาเช่นกัน

นักวิจัยพบว่าการร้องเพลงที่เรียนตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้หลายคนได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับอัตชีวประวัติโดยธรรมชาติ

8. ช่วยให้มีความเศร้าโศก

การร้องเพลงเป็นกลุ่มไม่เพียงช่วยให้คุณเจ็บปวดทางร่างกายเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่คุณรู้สึกหลังจากสูญเสียคนที่คุณรัก

ในการศึกษา 2019ในกลุ่มคนที่ต้องรับมือกับความเศร้า นักวิจัยพบว่าสำหรับผู้ที่ร้องเพลงประสานเสียง อาการซึมเศร้าไม่ได้แย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป และความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขายังคงที่

ในความเป็นจริง นักร้องประสานเสียงรู้สึกดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในความนับถือตนเองในระหว่างและหลังการศึกษา 12 สัปดาห์ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแทรกแซงการร้องเพลงไม่ได้รายงานถึงประโยชน์นี้

นักวิจัยสรุปว่าการร้องเพลงกลุ่มอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก

9. ปรับปรุงสุขภาพจิตและอารมณ์

การศึกษา 2018ทำในสหราชอาณาจักรประเมินคน 20 คนในโครงการร้องเพลงที่เรียกว่าโครงการ The Sing Your Heart Out ผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตและบุคคลทั่วไป

นักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมรายงานว่าสุขภาพจิต อารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดี และความรู้สึกเป็นเจ้าของดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเวิร์กชอปร้องเพลงเหล่านี้

10. ช่วยปรับปรุงความสามารถในการพูด

ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นคว้าผลของการร้องเพลงในคนที่มีปัญหาในการพูดเนื่องจากภาวะทางระบบประสาท

จนถึงปัจจุบันนักวิจัยพบว่าการร้องเพลงช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดสำหรับผู้ที่:

 • ออทิสติก
 • โรคพาร์กินสัน
 • ความพิการทางสมองตามจังหวะ
 • พูดติดอ่าง

การร้องเพลงกระตุ้นสมองหลายส่วนในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องในส่วนหนึ่งของสมองสามารถสื่อสารโดยใช้สมองส่วนอื่นได้

การร้องเพลงยังสามารถขยายเสียงในแต่ละคำ ซึ่งอาจทำให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้น

การร้องเพลงยังทำให้ง่ายต่อการรวมการแตะด้วยมือ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้ผู้คนรักษาจังหวะการพูดที่ท้าทายได้

ร้องเพลงอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19 ได้ไหม?

เนื่องจาก SARS-CoV-2 ไวรัสโคโรนาที่เป็นต้นเหตุโควิด 19เป็นที่ทราบกันดีว่าแพร่กระจายผ่านทางอนุภาคทางเดินหายใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เตือนถึงเหตุการณ์ที่ผู้คนร่วมกันร้องเพลง

นักวิจัยขณะนี้กำลังแนะนำผู้จัดงานให้จัดซ้อมให้สั้น เล็ก และควรอยู่ห่างไกล เหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นน่าจะเป็นปัญหาในตอนนี้

การใช้หน้ากาก สถานที่กลางแจ้ง และการเว้นระยะห่างระหว่างกันอาจช่วยได้ แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าไวรัสที่ก่อให้เกิด COVID-19 จะไม่แพร่กระจายเมื่อผู้คนพบปะกันเพื่อร้องเพลงต่อหน้า

การวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

ตั้งแต่สมัยโบราณ นักปรัชญา แพทย์ ศิลปิน และนักบำบัดได้สนับสนุนการใช้ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย

นอกจากการร้องเพลงแล้ว รูปแบบอื่นๆ ของดนตรีบำบัดสามารถรวม:

 • เล่นเครื่องดนตรี
 • เต้นรำกับเพลง
 • ฟังเพลง

การบำบัดด้วยดนตรีหรือเสียงในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ล้วนช่วยพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้หลายวิธี คุณไม่จำเป็นต้องร้องเพลง เต้น หรือเล่นดนตรีเก่งเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง:

 • ลดระดับความเครียด
 • ความเจ็บปวดลดลง
 • อารมณ์ดีขึ้น
 • เมื่อยล้าน้อยลง
 • ความเชื่อมโยงทางสังคมที่มากขึ้น

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? วิธีอุ่นเครื่องมีดังนี้

 • ขับรถคดเคี้ยว - แค่คุณ ถนน และวิทยุ
 • กระโจนเข้าสู่ห้องอาบน้ำที่ซึ่งอะคูสติกเหนือกว่า และร้องเพลงโปรดทั้งหมดของคุณ
 • ร้องเพลงกับลูก ๆ ของคุณ คุณจะสร้างความทรงจำที่ทุกคนสามารถจดจำได้
 • ลองเทศกาลดนตรี บางแห่งเสนอการร้องเพลงร่วมกันแบบกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการกิจกรรม
 • มองหาคอรัส นักร้องประสานเสียง หรือแวดวงเพลงท้องถิ่น แล้วดูว่าคุณจะเข้าร่วมได้เมื่อใด
 • หากคุณต้องการร้องเพลงอย่างมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะเข้าร่วมกลุ่ม ให้จองบทเรียนหนึ่งหรือสองบทเรียนกับครูสอนร้องเพลง.
 • หากต้องการเรียนร้องเพลงฟรี โปรดดูเซสชันการฝึกสอนมากมายบน YouTube
 • หากคุณสนใจดนตรีบำบัดเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับสภาวะทางสุขภาพหรือฟื้นตัวจากการบาดเจ็บ ลองค้นหานักบำบัดด้วยดนตรีที่ผ่านการรับรองใกล้คุณ.

การวิจัยพบว่าการร้องเพลงนั้นดีสำหรับคุณในหลายระดับ อาจช่วยลดความเครียด เพิ่มภูมิคุ้มกันและการทำงานของปอด เพิ่มความจำ ปรับปรุงสุขภาพจิต และช่วยให้คุณรับมือกับความเจ็บปวดทางร่างกายและอารมณ์

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการร้องเพลงคือ คุณไม่จำเป็นต้องเก่งในการร้องเพลงเพื่อรับรางวัล คุณสามารถร้องเพลงด้วยตัวเองในห้องอาบน้ำหรือเพลงโปรดของคุณทางวิทยุ หรือคุณสามารถเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงหรือกลุ่มร้องเพลงเพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้น เช่น ความเชื่อมโยงและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

FAQs

ประโยชน์ของการร้องเพลง: 10 วิธีในการร้องเพลงช่วยเพิ่มสุขภาพของคุณ? ›

1.2 การวอร์มเสียง (Warm Up) การวอร์มเสียง เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก โดยปกติหลังจากการ ตื่นนอน สังเกตได้ว่าเสียงจะแหบแห้ง การที่จะใช้เสียงอย่างหนักหรือร้องเพลงเลยนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก จึง ควรที่จะวอร์มร่างกายเพื่อให้เลือดไหลเวียน ลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ และวอร์มเสียงเพื่อให้เส้นเสียง ยืดหยุ่นและกลับมาปกติก่อนที่จะ ...

ประโยชน์ของการร้องเพลงมีอะไรบ้าง ›

ร้องเพลงไม่ใช่แค่สนุก แต่มีข้อดีมากกว่าที่คิด
 • 1.ลดความอ้วน ...
 • 2.เลือดไหลเวียนดีขึ้น ...
 • 3.ผ่อนคลายความเครียด ...
 • 4.ความจำดีขึ้น ...
 • 5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

วอมเสียงมีประโยชน์อย่างไร ›

1.2 การวอร์มเสียง (Warm Up) การวอร์มเสียง เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก โดยปกติหลังจากการ ตื่นนอน สังเกตได้ว่าเสียงจะแหบแห้ง การที่จะใช้เสียงอย่างหนักหรือร้องเพลงเลยนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก จึง ควรที่จะวอร์มร่างกายเพื่อให้เลือดไหลเวียน ลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ และวอร์มเสียงเพื่อให้เส้นเสียง ยืดหยุ่นและกลับมาปกติก่อนที่จะ ...

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการร้องเพลงคืออะไร ›

การร้อง หมายถึง การเปล่งเสียงออกมาเป็นทำนองตามบทเพลง มีจังหวะแน่นอน ในวงการดนตรีไทยถือว่าส่วนสำคัญของการร้องเพลงคือ ทำนอง ในบทร้องที่เป็นถ้อยคำจึงต้องปรับเข้าหาทำนอง ซึ่งจะเห็นได้จากการขับร้องเพลงไทยประเภทต่างๆ

การร้องเพลงเกิดจากอะไร ›

การร้องเพลง หรือ การขับร้อง คือการทำให้เกิดเสียงดนตรีจากเสียงและเสริมด้วยถ้อยคำทั้งระบบเสียงสูงต่ำและจังหวะ คนที่ขับร้องเพลงเรียกว่านักร้อง และนักร้องจะแสดงการขับร้องเพลง ซึ่งอาจจะร้องแบบอะแคปเปลา (ร้องโดยไม่ใช้ดนตรี) หรือมีนักดนตรี เครื่องดนตรีประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีตัวเดียวหรือเต็มวง การร้องนั้นส่วนใหญ่จะร้อง ...

คำว่านักร้องมีความหมายว่าอย่างไร ›

นักร้อง คือบุคคลที่ขายเสียงและขายบริการเสียง และร้องเพลงเป็นอาชีพ นักร้องมีหลากหลายแบบ ตามแนวเพลง นักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ซึ่งประเภทของเพลง ทำให้แยกประเภทของนักร้องได้ เช่น อคูสติก ป๊อป ร็อค แจ๊ส เบส เป็นต้น และยังมีดนตรีท้องถิ่นเช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ...

ประเภทของการขับร้องมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ›

การขับร้องเพลงไทยแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ ๑.การขับร้องอิสระ ผู้ขับร้องจะตั้งระดับเสียงของตนเองตามใจชอบ โดยจะไม่ยึดเสียง มาตรฐานของเครื่องดนตรี ๒. การขับร้องประกอบดนตรี ผู้ขับร้องต้องยึดระดับเสียงของดนตรีเป็นสําคัญ แบ่ง ออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๒.๑ ร้องรับหรือร้องส่ง ๒.๒ร้องลําลอง ๒.๓ร้องคลอ ๒.๔ร้องเคล้า ความหมายและประเภทของการ ...

เทคนิคการร้องเพลงมีอะไรบ้าง ›

5 เทคนิค ร้องเพลงอย่างไรไม่ให้เพี้ยน
 • นับเลขให้เป็น หัวใจของดนตรีทุกแขนง ก็คือจังหวะ การเรียนเรื่องจังหวะก่อนเป็นอันดับแรกเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าไม่รู้เรื่องจังหวะ จะไม่สามารถร้องให้ตรงคีย์ แล้วก็จะทำให้เสียงเพลงที่เราเปล่งออกไปเพี้ยนนั่นเอง
 • ฝึกหายใจ ...
 • ฟังเสียงตัวเอง ...
 • ตะโกนออกไป ...
 • ซ้อมวนไป

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเสียงที่ดีควรทำอย่างไร ›

ดูแลเส้นเสียงให้แข็งแรง
 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมงต่อคืน
 2. ดื่มน้ำ 8 แก้วต่อวัน (ประมาณ 2 ลิตร) เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ควรเป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้อง
 3. งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 4. งดสูบบุหรี่
 5. เลี่ยงมลภาวะในอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน สารพิษต่าง ๆ
 6. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่กำลังเป็นโรคทางเดินหายใจติดเชื้อ

การเอื้อนเสียงมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร ›

3. อิทธิพลของเอื้อนในทางศิลปะ เอื้อน ในการขับร้องเพลงไทยเดิม นอกจากจะใช้เพื่อด าเนินท านองแล้ว ยังใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแสดงอารมณ์ของเพลงได้ชัดเจนมากขึ้น โดยอารมณ์ เพลงที่โดดเด่น และเอื้อน สามารถช่วยเสริมให้การแสดงอารมณ์นั้นชัดเจน มากยิ่งขึ้น เช่น อารมณ์รัก (เพลงเขมรพวง) และอารมณ์เศร้า (เพลงพญาโศก)

ฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองได้ไหม ›

ใช่ครับ คุณสามารถฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านก็ได้ ยิ่งทุกวันนี้ความรู้มีอยู่ทั่วไป สามารถหาได้ในอินเตอร์เน็ต ค้นแป๊ปเดียวก็เจอแล้ว แต่หากคุณรักที่จะทำมันอย่างจริงจังแล้วล่ะก็ ผมแนะนำให้หาที่เรียนเถอะ การมีครูสอนร้องเพลงคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จะช่วยให้คุณฝึกฝนและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ทำไมคนเราถึงชอบร้องเพลง ›

การร้องเพลงทำให้สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน กระตุ้นการหลั่งของเซโรโทนินและออกซิโทซิน กระตุ้นความรู้สึกสนุกสนาน ทำให้เรารู้สึกสนุกและอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ

ทำไมคนเราถึงร้องเพลงไม่เพราะ ›

สาเหตุของการร้องเพลงเสียงเพี้ยนนอกจากจะมาจากปัญหาเรื่องการรับเสียงและการเปล่งเสียงแล้ว หลายๆ คนอาจจะร้องเพลงเพี้ยนเพราะว่าขาดเทคนิคการร้องที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมลมหายใจ การขึ้นเสียงสูงแล้วเสียงเพี้ยนเพราะเสียงไม่ถึง ก็สามารถแก้ไขได้โดยการเรียนและฝึกฝนวิธีการร้องเพลงที่ถูกต้อง

ทุกคนสามารถร้องเพลงเพราะได้ไหม ›

นักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันแล้วว่า ทุกคนสามารถเป็นนักร้องได้! เราเคยเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะร้องเพลงได้เพราะขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ งานวิจัยเกี่ยวกับการร้องเพลงครั้งหนึ่งพบว่า 35% ของคนที่ร้องเพลงเพี้ยน เพราะไม่รู้คีย์หรือยังไม่มีทักษะทางการร้องเพลงเท่านั้น

ชอบร้องเพลง เข้าคณะอะไรได้บ้าง ›

นักร้อง (Singer)
 • 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
 • 2. มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 3. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • 4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นักดนตรีทำอะไรบ้าง ›

นักดนตรี หมายถึง บุคคลที่เล่นเครื่องดนตรี หรือผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์ วาทยากร หรือนักแสดงดนตรี ก็สามารถเรียกว่านักดนตรีได้ นักดนตรีมีความสามารถเฉพาะบางแนวเพลง หรือบางคนอาจเล่นในแนวเพลงที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างทักษะต่าง ๆ ของนักดนตรี ได้แก่ การแสดง การอำนวยเพลง การร้องเพลง องค์ประกอบ การ ...

ต้องเรียนอะไรถึงจะได้เป็นนักร้อง ›

ตอบ : สำหรับคณะดนตรีจะเรียนตามแผนการเรียน 4 ปี _____________________________________________________________________________________________________ ถาม : คณะดนตรีจบมาเป็นนักร้องไหม ตอบ : ไม่มีสายไหนจบมาแล้วจะได้เป็นนักร้องแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนหรือสร้างทักษะ นอกเวลาเรียนมากกว่า

คีตศิลป์ มีความหมายว่าอย่างไร ›

การขับร้องเพลงไทย หรือ คีตศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ คู่กับชาติไทยมาแต่โบราณ เป็นศิลปะด้านการขับร้องเพลงไทยที่นักร้องเพลงไทยหรือคีตกวี คิดค้นและประดิษฐ์กลวิธีต่าง ๆ ขึ้นด้วยปัญญา อันเป็นเสียงที่เลียนธรรมชาติโดยไม่มี อุปกรณ์เป็นรูปธรรม ดังนั้นการขับร้องเพลงไทยจึงเกิดขึ้นเมื่อคนไทยรู้จักการเปล่งเสียง ...

การบรรเลงเดี่ยวหมายถึงอะไร ›

เดี่ยว เป็นวิธีการบรรเลงอย่างหนึ่งที่ใช้เครื่องดนตรีจำพวกดำเนินทำนอง เช่น ระนาด ฆ้อง จะเข้ ซอ บรรเลงเพลงชั้นเดียว การบรรเลงเครื่องดำเนินทำนองเพียงคนเดียวที่เรียกว่า “เดี่ยว” นี้ อาจมีเครื่องประกอบจังหวะเช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง โทน รำมะนา กลองสองหน้า หรือ กลองแขกบรรเลงไปด้วยก็ได้ การบรรเลงเดี่ยวอาจบรรเลงตลอดทั้งเพลงหรือ ...

เพลงพื้นบ้านหมายถึงข้อใด ›

รายชื่อเพลงพื้นเมืองต่าง ๆ
 • เพลงฉ่อย
 • เพลงอีแซว
 • เพลงลำตัด
 • เพลงปรบไก่
 • เพลงกล่อมลูก
 • เพลงเรือ
 • ฯลฯ

กินอะไรถึงจะเสียงดี ›

นอกจากน้ำเปล่าจะช่วยบำรุงสายเสียง ยังช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น ช่วยการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นปกติด้วย ดื่มชาอุ่น ๆ ผสมน้ำผึ้งมะนาว เป็นวิธีสุดคลาสสิคที่ได้ผล และนิยมกันมาก โดยเฉพาะศิลปินนักร้องที่ต้องใช้เสียงเป็นประจำ หลายคนอาจแนะนำให้กินน้ำผึ้งเพียว ๆ ผสมมะนาว เพราะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยบำรุงเสียงให้สดใสขึ้น

ทำยังไงให้เสียงดี ›

 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวสารเสพติดทุกชนิด
 3. ไม่ตะโกน ไม่กรี๊ด หรือส่งเสียงดังเกินปกติ เพราะเส้นเสียงอาจบาดเจ็บได้
 4. หายใจให้ถูกวิธี คือ หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ (บางคนมักเผลอทำสลับกัน)
Apr 25, 2010

เสียงหาย กี่วันหาย ›

“เสียงแหบ” เกิดได้จากหลายสาเหตุ คนเราสามารถมีเสียงแหบได้จากการใช้เสียงเยอะ ตะโกน หรือเป็นหลอดลมอักเสบ แต่ส่วนใหญ่เสียงจะค่อยๆ กลับมาภายใน 2-3 วัน แต่ถ้ามีอาการเสียงแหบติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ คุณควรเข้าพบหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุ ซึ่งอาชีพที่ใช้เสียงมากเช่น ครู นักร้อง นักแสดง พิธีกร เป็นต้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยว ...

นักร้องกินน้ำเย็นได้ไหม ›

การดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดคือ “ดื่มน้ำ พักผ่อน พักเสียง” ไม่ควรดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มคั้นแทนน้ำ เป็นความเชื่อที่ผิดว่ารักษาเสียงแหบได้ เมื่อมีเสียงแหบควรดื่มน้ำอุณหภูมิห้อง ไม่ร้อนจัดและไม่เย็นจัด เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการช่วยดูแลรักษาเส้นเสียง

เสียงหายกี่วัน ›

เสียงแหบเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและอาการจะหายเองได้ในไม่ช้า แต่หากอาการยังคงอยู่เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและหาทางรักษาต่อไป อาการของเสียงแหบ

บทประพันธ์ประเภทใดนิยมนำมาบรรจุบทร้องเพลงไทย ›

๑. คําร้องหรือบทร้อง การขับร้องเพลงไทยเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถ เข้าใจรับรู้ถึงอารมณ์ของบทเพลงได้ดีที่สุด คําร้องหรือบทร้องเพลงไทยส่วนใหญ่เป็นคําประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ กลอนแปด กลอนบทละคร กลอนเพลง โคลง กาพย์ และฉันท์ คําประพันธ์ประเภท กลอนได้รับความนิยมนํามาเป็นบทร้องเพลงไทยมากที่สุด โดยจะคัดตัด ...

การขับร้องเพลงเพี้ยนเกิดจากสาเหตุใด ›

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้ 'ร้องเพลงเพี้ยน'

ความบกพร่องของการรับเสียง — คือการที่หูได้ยินเสียงแต่ประมวลผลออกมาไม่ตรงกับที่ได้ยิน คนบางคนแยกคีย์เสียงที่ฟังไม่ออก แต่ถ้าหากฝึกฝนก็จะสามารถช่วยให้ได้ยินเสียงของตัวเองดีมากขึ้น แต่ถ้าหากเป็นเพราะหูบกพร่องก็จะแก้ไขได้ยาก

การบรรเลงรวมวงผู้บรรเลงควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้บรรเลงได้ไพเราะ ›

1. หลักการบรรเลงดนตรี การบรรเลงดนตรีให้มีความไพเราะนั้นควรใช้หลักการโดยทั่วไป ดังนี้ 1. เล่นให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลง 2. ปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีให้มีความกลมกลืนสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงเป็นวง 3. ปฏิบัติตามสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางดนตรีได้ถูกต้อง

กินอะไรก่อนขึ้นร้องเพลง ›

ก่อนร้องเพลง
 • กินข้าวมาก่อนร้องเพลง 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท้องว่าง
 • ห้ามทานของทอดทุกชนิด
 • น้ำเย็นกินได้เลยไม่ต้องกลัวเสียงหาย
 • อย่าเข้าออกห้องที่มีอากาศเปลี่ยนบ่อยๆ มีผลต่อเสียงอย่างมาก
 • อย่าเคี้ยวหมากฝรั่ง อมฮอล ลูกอมเย็นๆก่อนเล่น
 • หายใจลึกๆก่อนขึ้นร้องบนเวทีซัก 3 ทียาว
 • ห้ามสูบบุหรี่ โดยเฉพาะนักร้อง
Oct 15, 2011

ฝึกร้องเพลงวันละกี่นาที ›

การฝึกเริ่มต้น ควรฝึกไม่น้อยกว่า 10 -15 นาที เว้นแต่กรณีที่ฝึกผิดพลาดแล้วทำให้เกิดอาการไอ เจ็บจอ แสบคอ หรือเสียงหายฉบับพลัน ให้หยุดทันที อย่าฝืนทำต่อไป นึกไว้เสมอว่า เรายังมีโอกาสกลับมาฝึกได้อีกเรื่อย ตราบใดที่เราไม่ทำให้เส้นเสียงของเราบาดเจ็บหรือเกิดบาดแผลนะครับ

การฝึกร้องเพลงมีประโยชน์อย่างไร ›

ร้องเพลงไม่ใช่แค่สนุก แต่มีข้อดีมากกว่าที่คิด
 • 1.ลดความอ้วน ...
 • 2.เลือดไหลเวียนดีขึ้น ...
 • 3.ผ่อนคลายความเครียด ...
 • 4.ความจำดีขึ้น ...
 • 5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

วอร์มเสียงคืออะไร ›

1.2 การวอร์มเสียง (Warm Up) การวอร์มเสียง เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก โดยปกติหลังจากการ ตื่นนอน สังเกตได้ว่าเสียงจะแหบแห้ง การที่จะใช้เสียงอย่างหนักหรือร้องเพลงเลยนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก จึง ควรที่จะวอร์มร่างกายเพื่อให้เลือดไหลเวียน ลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ และวอร์มเสียงเพื่อให้เส้นเสียง ยืดหยุ่นและกลับมาปกติก่อนที่จะ ...

ควรวอร์มเสียงกี่นาที ›

หากคุณพร้อมที่จะร้องเพลง, 20 นาทีอบอุ่นขึ้นประจําควรจะเพียงพอ. คุณสามารถฝึกการออกกําลังกายร้องได้ถึงหนึ่งชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างสายของคุณและขยายช่วงของคุณในวันที่ยุ่งน้อยลง แต่ถ้าคุณสั้นในเวลาที่รู้ว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้ภายใน 10 หรือ 15 นาทีเพื่อให้เสียงของคุณในรูปร่างดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย

ชอบร้องเพลงทำอะไรได้บ้าง ›

ประโยชน์ของการร้องเพลง
 • ฝึกการหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรง
 • ฝึกการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ การใช้ภาษา
 • ฝึกการฟัง การได้ยิน
 • ฝึกให้เกิดความกล้าแสดงออก
 • ฝึกสมาธิให้เกิดความสงบ
 • ฝึกให้ผ่อนคลายอารมณ์ คลายเครียด มีประโยชน์สำหรับผู้ห่วยโรคหัวใจ

เสียงเพราะคืออะไร ›

เพราะ ๑ ว. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, เช่น เสียงเพราะ พูดเพราะ. เสียงดี น. เสียงเพราะ

การวอร์มเสียง มีอะไรบ้าง ›

หยุดปัญหาเส้นเสียงแหบ
 1. 1. ทั้งตัว ก้ม ยืด ...
 2. 3. หายใจลึกๆ หายใจเข้าลึกๆ แล้วยกแขนทั้งสองขึ้นขนานกับพื้น หายใจออกพร้อมออกเสียง "S" ขณะค่อยๆ เอาแขนลง
 3. 4. ออกกำลังกระบังลม ออกเสียงต่อไปนี้ดังๆ F – S – T – SH. ...
 4. 5. ผ่อนคลายริมฝีปาก ออกเสียง “บรื้อ” หลายๆ ครั้ง ให้ริมฝีปากสั่น

ร้องเพลงทำให้ผอมไหม ›

โดยผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า หากคนที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ร้องเพลงเคลื่อนไหวร่างกายประมาณ 1 นาทีจะสามารถเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ถึง 20 แคลอรี่ และหากร้องติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงก็สามารถกำจัดแคลอรี่ส่วนเกินได้ถึง 2,400 แคลอรี่เลยทีเดียว

ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการบรรเลงเดี่ยว ›

บรรเลงเดี่ยวมีจุดประสงค์สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1. เพื่อแสดงสติปัญญาของผู้ที่คิดประดิษฐ์วิธีบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น 2. เพื่อแสดงความแม่นยำของผู้บรรเลง 3. เพื่อแสดงฝีมือ และเม็ดพรายของผู้บรรเลง

ข้อใดเป็นการฝึกหายใจที่เหมาะสมสำหรับการร้องเพลง ›

พยายามหายใจเข้าให้เงียบที่สุด (silent breathing) ระหว่างหายใจเข้าให้ดันท้องน้อยให้ป่องออกมา โดยที่อกจะต้องไม่ขยับขึ้น สามารถเอามือวางบนท้องน้อยเพื่อเช็คความถูกต้องระหว่างการฝึกหายใจได้ด้วย พ่นลมหายใจออกทางปากผ่านเสียง "ซือ" ยาวๆจนกว่าลมจะหมด ค่อยๆหุบท้องน้อยระหว่างหายใจออก

ทำไมคนถึงชอบร้องเพลง ›

การร้องเพลงทำให้สมองหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน กระตุ้นการหลั่งของเซโรโทนินและออกซิโทซิน กระตุ้นความรู้สึกสนุกสนาน ทำให้เรารู้สึกสนุกและอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ

เต้น 30 นาทีเผาผลาญกี่แคล ›

คลาสเต้น 30 นาทีสามารถเผาผลาญได้ถึง 130-250 แคลอรี่ เกือบเท่ากับการจ๊อกกิ้ง

เต้นแบบไหน ลดน้ําหนัก ›

เต้นแบบไหนช่วย “ลดความอ้วน” รวมทั้งเบิร์นเยอะสุด?
 • เต้นซุมบ้า (Zumba) สามารถเผาผลาญได้ประมาณ 360-370 แคลอรี
 • เต้น Pole Dance สามารถเผาผลาญได้ประมาณ 250-500 แคลอรี
 • เต้นฮิปฮอป สามารถเผาผลาญได้ประมาณ 370-610 แคลอรี
 • เต้น Cover Dance สามารถเผาผลาญได้ประมาณ 300-600 แคลอรี

การจัดงานเต้นรำควรบรรเลงด้วยวงดนตรีประเภทใด ›

การแสดงรำและระบำที่เป็นชุดการแสดงที่เรียกว่า รำมาตรฐานและระบำมาตรฐานนั้น เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลง อามีการนำเครื่องดนตรีบางชนิดเข้ามาประกอบตามลักษณะควมจำเป็นของการแสดง เช่น ระบำกฤดาภินิหาร อาจนำเครื่องดนตรี ขิมหรือซอด้วง ม้าล่อ กลองต้อก และกลองแต๋ว มาบรรเลงในช่วงท้ายของการรำที่เป็นเพลงเชิด ...

ดนตรีไทยสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง ›

7 ประโยชน์จากดนตรีบำบัด
 • เพิ่มคุณภาพชีวิต
 • การจัดการความเครียด
 • การกระตุ้นความจำ
 • เพิ่มทักษะการสื่อสาร
 • บรรเทาอาการเจ็บปวด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
 • ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม

ข้อใดคือเครื่องดนตรี ของวง String Trio ›

- String Trio วงเครื่องสายสามชิ้น ประกอบด้วย ไวโอลิน (Violin) วิโอล่า (Viola) และเชลโล่(Cello) - String Quartet วงเครื่องสายสี่ชิ้น ประกอบด้วย ไวโอลิน1 (Violin I) ไวโอลิน2 (Violin II) วิโอล่า (Viola) และเชลโล่(Cello)

เราสามารถร้องเพลงเพราะได้ไหม ›

นักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันแล้วว่า ทุกคนสามารถเป็นนักร้องได้! เราเคยเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะร้องเพลงได้เพราะขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ งานวิจัยเกี่ยวกับการร้องเพลงครั้งหนึ่งพบว่า 35% ของคนที่ร้องเพลงเพี้ยน เพราะไม่รู้คีย์หรือยังไม่มีทักษะทางการร้องเพลงเท่านั้น

เวลาร้องเพลงควรหายใจทางไหน ›

ยืนตัวตรง หลัง ไหล่และศรีษะ ตั้งตรง แยกเท้าออกจากันเล็กน้อยพอสบาย มือเท้าสะเอวไว้ ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหลัง นิ้วที่เหลือวางอยู่ที่กล้ามเนื้อบริเวณซี่โครงซี่ล่างๆ หายใจเข้าลึกๆ (ทางปาก 80 % จมูก 20 %) พยายามให้รู้สึกว่าลมลงไปถึงฐานของปอด จากนั้นค่อยๆผ่อนลมอย่างช้าๆเป็นเสียง ตัวเอส (S) เมื่อลมออกหมด กระบังลมจะคลายตัว ...

การหายใจเพื่อใช้ในการขับร้องเพลงมีความสำคัญอย่างไร ›

2. การหายใจเข้าออก เนื่องจากการร้องเพลง ต้องอาศัยลมในการเปล่งเสียง ดังนั้น การหายใจเข้าออก จึงมีความสำคัญในการร้องเพลง เพราะเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนของลมในร่างกาย การหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับการร้องเพลง จึงมีส่วนช่วยทำให้ร้องเพลงได้ดีขึ้น

กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายที่มีความสำคัญต่อการออกเสียงในการร้องเพลง ›

เกิดเป็นเสียงต่าง ๆ ขึ้น ถ้าการหายใจสม่ำเสมอเสียงร้องเพลงก็น่าจะสม่ำเสมอด้วย ส่วนของร่างกายที่ช่วยบังคับลมหรือการหายใจเรียกว่ากระบังลม กระบังลมเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่อยู่ใต้ปอด และอยู่เหนือกระเพาะอาหารทางด้านหน้า ถ้าปอดแฟบแสดงว่าไม่มีอากาศ กระบังลมจะมีลักษณะเหมือนชามคว่ำ

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 22/12/2023

Views: 5959

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.