25 ไอเดียคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรู้สึกขอบคุณและการขอบคุณในปี 2023 (2023)

Table of Contents
คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า คำอธิษฐานแห่งความกตัญญูกตเวที สวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าอย่างรวดเร็วก่อนรับประทานอาหาร คำอธิษฐานขอบคุณของเด็ก คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกวัน คำอธิษฐานในพระคัมภีร์ที่จะขอบคุณ ขอบคุณสำหรับวันนี้ สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า เราขอขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกระตือรือร้น อนุโมทนาบุญ ขอบคุณสำหรับความรัก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรของพระองค์ พระเจ้า คุณเป็นคนดี! คำอธิษฐานเพื่อหัวใจที่ขอบคุณอย่างแท้จริง คำอธิษฐานเพื่อสอนเด็ก ๆ ถึงความกตัญญูกตเวที ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง คำอธิษฐานเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า สรรเสริญความดีของพระเจ้า ทำให้เรารู้สึกขอบคุณ แสดงความกตัญญูและขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ พระพรเหนือภาระ คำอธิษฐานขอบคุณจากเพลงสดุดี:

อย่าวิตกกังวลในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอน ด้วยการขอบพระคุณ~ฟิลิปปี 4:6(NKJV)...ทุกคำอธิษฐานควรเป็นการขอบคุณ

ข้อข้างต้นอยู่ระหว่างสองข้อที่ช่วยให้เราเข้าใจบริบท เราไม่ควรกระวนกระวาย วิตกกังวล ในเรื่องใดๆ เพราะ: "พระเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม!"~ฟิลิปปี 4:5b (NKJV) เมื่อเราอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณ เราได้รับพรจากการสถิตอยู่ของพระเจ้าและความดีของพระองค์ที่มีต่อเรา แม้ท่ามกลางโรคระบาด การตกงาน ความเจ็บป่วย และแม้แต่การเสียชีวิตของคนที่คุณรัก เราก็สามารถรู้สึกขอบคุณได้

พระเจ้าสร้างเราให้ได้รับพลังแห่งการขอบคุณตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้า เมื่อเราสรรเสริญและขอบพระคุณ เราจะทำให้ปีติของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อคุณนับพรของคุณ คุณสามารถระลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าได้ วิธีขอบคุณที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการอธิษฐาน เมื่อคำอธิษฐานของคุณสอดคล้องกับความคิดของคุณ คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความสุขของการมีจิตใจที่สำนึกคุณ เราได้รวบรวมคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าที่เราชื่นชอบด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!

พระเจ้าอยู่กับเราเสมอ เขาสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเรา แทนที่จะกังวล เราควรสวดอ้อนวอน และเราควรสวดอ้อนวอนด้วยท่าทีขอบคุณ เราไม่ควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ แต่เราควรขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด เขาจัดเตรียมสำหรับทุกความต้องการของเรา พระองค์ทรงเสริมกำลังเราเมื่อเราอ่อนแอ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ให้สิ่งที่เราทนไม่ได้แก่เรา

“เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่จงมีใจเถิด เราชนะโลกแล้ว”~ยอห์น 16:33

ความสงบเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความวิตกกังวล จะดีกว่าไหมหากเผชิญการทดลองในชีวิตของเราอย่างสงบสุข โดยรู้ว่าพระเจ้ามีแผนและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์และเพื่อประโยชน์ของเรา ตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆ ไม่น่าแปลกใจเลยที่กุญแจแห่งสันติภาพคือการขอบคุณ? มีบางอย่างเกี่ยวกับการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยล้างความวิตกกังวลออกจากใจของเราและทำให้เรามีสันติสุข

เราควรขอบคุณพระองค์ด้วยซ้ำสำหรับการทดลองที่เรากำลังประสบอยู่ เพราะการทดลองเหล่านั้นมีไว้เพื่อการเติบโตของเราในฐานะคริสเตียน ซึ่งนำพระเกียรติสิริมาสู่พระเจ้า เราสามารถขอบคุณสำหรับความรักและความเมตตาของพระเจ้า เราควรจะขอบคุณอธิปไตยและอำนาจของพระองค์ ขอให้คำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้หัวใจของคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและพระคุณอันเหลือเชื่อที่พระเจ้ามอบให้เรา!

เพื่อช่วยคุณในการขอบคุณพระเจ้า เราได้สร้างคู่มือสวดมนต์ 30 วันแห่งความกตัญญูกตเวที ที่นี่. ดาวน์โหลดและพิมพ์คู่มือนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักและคำสัญญาของพระเจ้า

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

25 ไอเดียคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรู้สึกขอบคุณและการขอบคุณในปี 2023 (1)

คำอธิษฐานแห่งความกตัญญูกตเวที

ดังนั้น ขอให้เราแสดงความขอบคุณต่อพรอวิเดนซ์สำหรับคำอวยพรมากมาย ขอให้เราขอบคุณอย่างถ่อมตนสำหรับอุดมคติที่สืบทอดมา และให้เราตัดสินใจแบ่งปันพรและอุดมคติเหล่านั้นกับเพื่อนมนุษย์ของเราทั่วโลก

ในวันนั้นให้เรามารวมกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศเพื่อการนมัสการและในบ้านที่ได้รับพรจากความรักใคร่ในครอบครัวเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับของขวัญอันทรงเกียรติจากพระเจ้า และให้เราสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังและอ่อนน้อมถ่อมตนว่าพระองค์จะทรงนำทางและสนับสนุนเราต่อไปในงานที่ยังไม่เสร็จอันยิ่งใหญ่ ในการบรรลุถึงสันติภาพ ความยุติธรรม และความเข้าใจในหมู่มนุษย์และประชาชาติทั้งปวง และการยุติความทุกข์ยากและความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด – จอห์น เอฟ. เคนเนดี, วันขอบคุณพระเจ้า, 1963

สวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าอย่างรวดเร็วก่อนรับประทานอาหาร

พระเจ้า เราขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรและความสุขของครอบครัว ขอบคุณสำหรับคนที่มารวมตัวกันในวันนี้และคนที่อยู่ห่างไกล ขอให้เราทุกคนได้เห็นวิธีการมากมายที่ท่านจัดเตรียมไว้ให้เรา ปลอบโยนเรา และปกป้องเรา ประทานพรให้อาหารนี้ทำให้เรามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อาเมน

คำอธิษฐานขอบคุณของเด็ก

พระเจ้า ฉันขอบคุณสำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คุณอยู่รอบตัวฉัน ขอบคุณสำหรับอีกวันที่ตื่นขึ้นมาและเฉลิมฉลองให้กับชีวิต ขอบคุณสำหรับแรงเล่นและอาหารหล่อเลี้ยงฉัน ที่สำคัญที่สุด ขอบคุณที่คุณรักฉัน อาเมน

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์ของเรา
ด้วยความเมตตาอันสุดจะพรรณนาของพระองค์
คุณได้ให้อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายที่อ่อนแอของเรา

ให้เราสงบสุข
เพื่อใช้ของขวัญเหล่านี้จากมือของคุณ
ด้วยหัวใจที่ขอบคุณและคารวะ
ขอให้พรของคุณอยู่กับของขวัญเหล่านี้ของคุณ
เพื่อความสะดวกสบายและการยังชีพของเรา

ให้พระเจ้าที่ดี
เมื่อเราหิวกระหายอาหารนี้เพื่อร่างกายของเรา
ดังนั้นขอให้วิญญาณของเราจริงจังต่อไปอีกนาน
อาหารแห่งชีวิตนิรันดร์
พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อาเมน

ที่มา: แก้ไขโดยอิสระจาก George Webb, “Short direction for the daily exercise of the Christian,” London 1625

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกวัน

พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์เดชอันน่าอัศจรรย์และการทำงานในชีวิตของเรา ขอบพระคุณสำหรับความดีของพระองค์และสำหรับพรของพระองค์ที่มีต่อเรา ขอบคุณสำหรับความรักและความห่วงใยที่ดีของคุณ ขอบคุณสำหรับการเสียสละของคุณเพื่อให้เราอาจมีอิสระและชีวิต ยกโทษให้เราเมื่อเราขอบคุณไม่พอ สำหรับสิ่งที่คุณเป็น สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ สำหรับทุกสิ่งที่คุณมอบให้ ขอทรงช่วยเราให้เพ่งตาและใจของเราที่พระองค์ใหม่ ต่ออายุจิตวิญญาณของเรา เติมเต็มเราด้วยความสงบและความสุขของคุณ เรารักคุณและเราต้องการคุณทุกวันและทุกวัน เราสรรเสริญและขอบคุณเพราะพระองค์เท่านั้นที่คู่ควร! ในนามพระเยซู อาเมน - เด็บบี แมคแดเนียล

คำอธิษฐานในพระคัมภีร์ที่จะขอบคุณ

พระเจ้า โปรดสอนข้าพระองค์ให้ขอบคุณในทุกกรณี ฉันอยากเป็นเหมือนอัครสาวกเปาโลผู้ขอบคุณแม้ในคุกมืด ฉันต้องการเลือกสรรเสริญแม้ในความยากลำบากในชีวิตของฉัน [บอกชื่อความยากลำบากเหล่านั้น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิธีที่พระองค์ทรงใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณ] ช่วยฉันยกระดับการสรรเสริญและการขอบคุณ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เห็นว่าใจที่ขอบพระคุณปูทางไปสู่พระพร และศัตรูจะพ่ายแพ้เมื่อข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการถวายพระเกียรติแด่พระองค์และทำให้อาณาจักรของพระองค์ก้าวหน้าผ่านการสรรเสริญของข้าพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ใช้พระวจนะของพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ ข้าพระองค์เลือกที่จะเดินในความสงบของพระองค์ ตั้งใจฟังพระองค์ และดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ขอบคุณที่ช่วยให้ฉันรู้สึกขอบคุณในทุกสถานการณ์ของฉัน

ขอบคุณสำหรับวันนี้

พระบิดาบนสวรรค์ วันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณมาก หัวใจของฉันล้นด้วยความขอบคุณ สำหรับดวงตาที่มองเห็น สำหรับหูที่ได้ยิน สำหรับนิ้วที่จับ สำหรับข้อเข่าที่งอ สำหรับปอดที่หายใจ ฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉัน บ้านของฉัน พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน วันนี้ฉันไม่ขออะไรและขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน -ชารอน เจย์เนส

สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

พระบิดา วันนี้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยหัวใจและบทเพลง เราสรรเสริญพระองค์สำหรับความสัตย์ซื่อ เราสรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราขอสารภาพว่าเราต้องการคุณ ชีวิตเราไม่ได้ดีนักเมื่อเราเอาแต่หมุนรอบตัวเอง เราดิ้นรนและกังวล อ่อนล้าและอ่อนล้า แต่คุณไม่เคยทิ้งเรา ขอบคุณสำหรับการปรากฏตัวของคุณ ขอบคุณที่ดูแลเรา ขอบคุณที่คุณเติมพลังชีวิตใหม่เข้าไปในจิตวิญญาณของเรา เราขอให้วิญญาณของคุณเติมเต็มเรา ดึงเราเข้ามาใกล้ตัวคุณ และทำงานตามจุดประสงค์ของคุณผ่านทางเรา ขณะที่เราเฝ้ามองคุณ อาเมน

เราขอขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาในสวรรค์
เราขอขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ทั้งหมดของคุณ
คุณได้ให้ร่างกายและชีวิตแก่เรา
และหล่อเลี้ยงเรามาจนทุกวันนี้
อย่าเอาพรของคุณไปจากเรา

ปกป้องเราจากความโลภ
ที่เราจะให้บริการคุณเท่านั้น
รักคุณและอยู่ในคุณ
และอย่าทำตัวให้เป็นมลทินด้วยความรักที่บูชารูปเคารพ
ทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของต่าง ๆ แต่จงหวังและวางใจในพระคุณของท่านเท่านั้น

โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ที่มีชีวิตอยู่และปกครองร่วมกับคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์,
พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวทั้งในปัจจุบันและตลอดไป

ที่มา: Veit Dietrich, d. 1549 ทรินิตี้ 15

ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์

ถวายเครื่องบูชาขอบคุณพระเจ้า ทำตามคำปฏิญาณต่อองค์ผู้สูงสุด และร้องทูลต่อเราในวันแห่งความทุกข์ยาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะให้เกียรติเรา~สดุดี 50:14-15 NIV

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงรักเรามากพอที่จะไม่ให้เราดำเนินตามแนวทางทางศาสนาต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามของเรา โปรดยกโทษให้เราที่ตัดคุณออกจากวันหยุดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ออกแบบให้หันศีรษะและชูมือขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณเป็น คุณคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับการสรรเสริญของเรา! ในนามพระเยซู อาเมน! สาธุ! -จิล รินฟัส

คำอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกระตือรือร้น

โอ พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพและเมตตา
คุณเทผลประโยชน์ของคุณให้เรา
ให้อภัยความอกตัญญูของเราสำหรับความดีของคุณ

เราได้ยืนอยู่ต่อหน้าท่านด้วยใจที่ตายแล้วและไร้สติ
ไม่หวั่นไหวเพราะความรักในความดีอันอ่อนโยนและยั่งยืนของพระองค์

โอ พระบิดาผู้ทรงเมตตา โปรดหันเราแล้วเราจะหันกลับ
ทำให้เราหิวกระหายพระองค์สุดหัวใจ
และด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของเราท่าน

ให้เราบริการคุณด้วยใจ
และด้วยความกระตือรือร้นสุดขีดของเราก็แสวงหาสิ่งที่ชอบใจในสายพระเนตรของพระองค์
เพื่อเห็นแก่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์
ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

ที่มา: นักบุญอันเซล์ม ศตวรรษที่ 11

อนุโมทนาบุญ

“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณในพระเยซูคริสต์” ~ 1 เธสะโลนิกา 5:16-18(NIV)

พระเจ้าที่รัก ขอบคุณไม่เพียง แต่สำหรับพรนับไม่ถ้วนของคุณ แต่ยังสำหรับความท้าทายที่ดึงเราเข้าใกล้พระองค์ ขอบพระคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมื่อพระองค์ทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการรอคอยพายุ พระเยซู คุณช่างแสนดี ไม่ว่าพายุใดที่เข้ามาในชีวิตของฉัน พระองค์คือศิลาและที่พักพิงของฉัน ขอบพระคุณสำหรับการยังชีพของพระองค์ที่เติมเต็มข้าพระองค์ แสงสว่างของพระองค์ที่ล้อมรอบข้าพระองค์ และความรักของพระองค์ที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ในนามพระเยซู อาเมน -เวนดี้ ลู ลี

ขอบคุณสำหรับความรัก

พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ ขอบคุณที่คุณให้อภัยเราและของขวัญแห่งชีวิตใหม่ในตัวคุณ ขอบคุณที่ความรักของคุณสมบูรณ์แบบ ไม่เคยล้มเหลว และไม่มีอะไรมาแยกเราจากความรักของคุณได้

เราอธิษฐานขอให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักของคุณ เพื่อที่เราจะได้สร้างความแตกต่างในโลกนี้และนำเกียรติมาสู่คุณ เราขอความช่วยเหลือจากคุณในการเตือนเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราทำภายนอก มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์หรือของขวัญใดๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิตนี้คือการรักคุณและเลือกที่จะรัก คนอื่น. - เด็บบี แมคแดเนียล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรของพระองค์

พระเจ้า โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มุ่งแต่ด้านลบในชีวิตของข้าพระองค์มากกว่าด้านบวก ขอบพระคุณสำหรับความรัก พระคุณ พระเมตตา และชีวิตนิรันดร์ เติมเต็มหัวใจของฉันด้วยวิญญาณของคุณในวันขอบคุณพระเจ้านี้เพื่อที่ฉันจะได้รู้สึกขอบคุณ ในนามพระเยซู อาเมน -เทรซี่ ไมล์ส

พระเจ้า คุณเป็นคนดี!

พระเจ้า ข้าพระองค์รู้สึกขอบคุณสำหรับความดีของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยกู้ ปลดปล่อยข้าพระองค์ ไถ่ข้าพระองค์ และเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ ทั้งชีวิตของฉันถูกทำเครื่องหมายด้วยความดีและความเมตตาเหนือธรรมชาติของคุณ! เป็นความจริงที่พระองค์ประทานพระพรแก่ข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อน และในวันนี้ ข้าพระองค์อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของข้าพระองค์ (ริค เรนเนอร์)

คำอธิษฐานเพื่อหัวใจที่ขอบคุณอย่างแท้จริง

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนให้เราน้อมใจขอบพระคุณและสรรเสริญในทุกประสบการณ์ชีวิตของเราทุกวัน สอนให้ฉันมีความสุขอยู่เสมอ อธิษฐานอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณในทุกสถานการณ์ของฉัน

คำอธิษฐานเพื่อสอนเด็ก ๆ ถึงความกตัญญูกตเวที

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานว่าข่าวสารของพระคริสต์และการเสียสละของพระองค์เป็นรากฐานของความกตัญญูในใจข้าพระองค์ ของขวัญอันทรงพระคุณของพระองค์นำฉันไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสำนึกคุณ เป็นแบบอย่างสำหรับลูกๆ ของฉัน ว่าพวกเขาจะมีสายสัมพันธ์ของตนเองกับพระเยซูในสักวันหนึ่ง และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนความสำนึกคุณในใจของพวกเขาจากการยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา นำเราทำทุกอย่างในนามของพระเยซูและขอบพระคุณพระองค์ผ่านทางพระองค์ - มารี ออสบอร์น ผู้ร่วมให้ข้อมูล

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง

พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงสร้างทุกสิ่งใหม่ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราในปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องดีๆ และเรื่องยากๆ ที่ย้ำเตือนเราว่าเราต้องการคุณมากแค่ไหน และพึ่งพาการมีอยู่ของคุณเพื่อเติมเต็มเราในทุกๆ วัน เราขอสติปัญญาของคุณ เพื่อความแข็งแกร่งและพลังของคุณจะมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ให้เรามีความสามารถเกินกว่าที่เราจะรู้สึกได้ ปล่อยให้ของขวัญของคุณไหลผ่านเราอย่างอิสระ เพื่อที่คุณจะได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา และคนอื่น ๆ จะดึงดูดคุณ เราอธิษฐานขอให้คุณปกป้องเราให้ห่างไกลจากกับดักและกับดักของการล่อลวง ช่วยให้เราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเราให้ใจกว้างและมีเมตตา ช่วยเราให้มองหาความต้องการของผู้อื่นและไม่ถูกครอบงำด้วยตัวเราเองเท่านั้น ขอให้เราเป็นผู้รักความจริง ขอให้ผลของวิญญาณของคุณปรากฏชัดในชีวิตของเรา - ความรักของคุณ ความปิติ สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนโยน และการควบคุมตนเอง อาเมน - เด็บบี้ แมคแดเนียล

คำอธิษฐานเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้น้อมใจขอบพระคุณและสรรเสริญในทุกประสบการณ์ชีวิตทุกวันของข้าพระองค์ สอนให้ฉันมีความสุขอยู่เสมอ อธิษฐานอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณในทุกสถานการณ์ของฉัน ฉันยอมรับพวกเขาเป็นน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของฉัน (1 เธสะโลนิกา 5:16-18). ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะนำความสุขมาสู่หัวใจของพระองค์ทุกวัน ทำลายพลังของศัตรูในชีวิตของฉัน เอาชนะพระองค์ด้วยการบูชายัญของฉัน เปลี่ยนมุมมองและเจตคติของข้าพเจ้าไปสู่ความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งกับสถานการณ์ปัจจุบันของข้าพเจ้า

สรรเสริญความดีของพระเจ้า

พระเจ้าที่รัก โปรดสอนให้ฉันเฝ้ามองพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับชัยชนะทุกอย่างทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ข้าพระองค์รวบรวมความดีความชอบของพระองค์วันแล้ววันเล่า ในนามพระเยซู อาเมน - แบรนดา แบรดฟอร์ด ออตติงเกอร์

ทำให้เรารู้สึกขอบคุณ

พระเยซูโปรดทำให้เรารู้สึกขอบคุณ ให้ตาเรามองเห็นว่าอะไรที่ทำให้เราได้รับพรอย่างแท้จริง และให้อภัยเราเมื่อเราปล่อยให้ความกตัญญูขยายขอบเขตไปถึงพรเหล่านั้นซึ่งวัดได้จาก “ความชอบ” เท่านั้น เพราะเรารู้ว่าเมื่อสิ่งอื่นหมดไปศรัทธาความหวังและความรักยังคงอยู่ (1 โครินธ์ 13:13) ในพระนามของพระองค์ อาเมน

แสดงความกตัญญูและขอบคุณพระเจ้า

พระเยซูเจ้า โปรดยกโทษให้ฉันที่ไม่ได้กล่าวคำว่า “ขอบคุณ” ฉันกลับใจที่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ฉันไม่มี แทนที่จะสนใจพรที่พระองค์ประทานให้ฉัน อยากเป็นเหมือนคนที่กลับมาขอบคุณ ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ ให้อภัยข้าพระองค์และจัดหาสิ่งที่จำเป็นในแต่ละวัน ในนามพระเยซู อาเมน - อาร์ลีน เพลลิเคน

ขอบคุณพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์

พระเจ้าที่รัก พระองค์ทรงสัตย์ซื่อเกินกว่าจะวัดได้ และข้าพระองค์ขอบพระคุณที่สนับสนุนครอบครัวข้าพระองค์ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและยากลำบาก ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ทำให้ฉันนึกถึงความสัตย์ซื่อของคุณ และขอบคุณที่รักษาอนาคตของฉันไว้อย่างปลอดภัยด้วยเสบียงอาหารของคุณ ในนามพระเยซู อาเมน.

พระพรเหนือภาระ

พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะรู้สึกมีความสุขและเบิกบานอีกครั้ง ทิ่มแทงใจทุกครั้งที่จดจ่อกับภาระแทนพร ช่วยฉันพัฒนาเจตคติโดยเจตนาของความกตัญญู ในนามพระเยซู อาเมน

คำอธิษฐานขอบคุณจากเพลงสดุดี:

สดุดี 95- "มาเถิด ให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายพระยาห์เวห์ ให้เราโห่ร้องถึงศิลาแห่งความรอดของเรา ให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ และถวายสดุดีพระองค์ด้วยดนตรีและเพลง เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เหนือเทพทั้งปวง..."

สดุดี 100แผ่นดินโลกทั้งโลกจงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน จงนมัสการพระเจ้าด้วยความยินดี จงเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเพลงไพเราะ จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์คือผู้สร้างเรา และเราเป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ ฝูงแกะในทุ่งหญ้าของเขา จงเข้าประตูเมืองของเขาด้วยความขอบคุณ และเข้าสู่ลานของเขาด้วยการสรรเสริญ จงขอบพระคุณเขาและสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะว่าพระยาห์เวห์ประเสริฐและความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ"

สดุดี 118:29- "จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์"

สดุดี 103:1-5- "จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้า และอย่าลืมประโยชน์ทั้งหมดของพระองค์ ผู้ทรงยกโทษบาปทั้งหมดของคุณและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดของคุณ ผู้ทรงไถ่ชีวิตของคุณจาก หลุมฝังศพและสวมมงกุฎคุณด้วยความรักและความเมตตา ผู้ซึ่งสนองความปรารถนาของคุณด้วยสิ่งดี ๆ เพื่อให้เยาวชนของคุณฟื้นคืนชีพเหมือนนกอินทรี "

สดุดี 136:1-5- "จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงแสนดี ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ขอบคุณพระเจ้าแห่งทวยเทพ ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ขอบคุณพระเจ้าแห่งเจ้านาย ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ แด่พระองค์ผู้เดียวที่ทรงกระทำการใหญ่ น่าอัศจรรย์ ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจของพระองค์ ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ผู้ทรงแผ่แผ่นดินออกไปบนผืนน้ำ ความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์"

แหล่งที่มา:

ภาพถ่ายจาก Unsplash และ Pexels

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 04/29/2023

Views: 5283

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.