5 najlepszych pilotów do wentylatorów sufitowych — czerwiec 2023 r. — BestReviews (2023)

Wentylatory sufitowe pomagają w cyrkulacji powietrza w domu. Utrzymuje chłód latem i ciepło zimą. Oszczędzają na rachunkach za prąd, robiąc przerwy na klimatyzację i ogrzewanie. Większość wentylatorów sufitowych ma światła. Są więc świetną ofertą 2 za 1 z wpisowym.

Ale łańcuchy pociągowe wentylatora sufitowego mogą być trudne. za krótki lub za długi Za bardzo się kołyszą. I nie można ich odróżnić w ciemności. nadgodziny Łańcuch pociągowy zacznie się zacinać w miarę stopniowego zużywania się części mechanicznych. Mechanizm łańcucha ciągnącego często zawodzi przede wszystkim. Pozostawia to wentylatory sufitowe i światła, którymi można sterować tylko za pomocą przełączników ściennych.

Można zainstalować istniejące zdalne sterowanie wentylatorem sufitowym.wentylator sufitowyTo świetny sposób na uniknięcie ciągnięcia łańcucha za każdym razem. Nasz przewodnik zakupowy zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o pilotach do wentylatorów sufitowych.

5 รีโมทคอนโทรลพัดลมเพดานที่ดีที่สุด - มิถุนายน 2023 - BestReviews (1) 5 รีโมทคอนโทรลพัดลมเพดานที่ดีที่สุด - มิถุนายน 2023 - BestReviews (2)

Wentylatory sufitowe „Axis” mogą nie mieć miejsca na odbiornik. W takim przypadku może być konieczne wepchnięcie odbiornika w sufit. Ograniczy to zasięg pilota zdalnego sterowania wentylatora sufitowego.

Ważne uwagi

rozmiar

Zestaw zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym zawiera płytkę zdalnego sterowania i odbiornik. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania powinien wygodnie leżeć w dłoni. Nie jak mały guzik u ptakapilot do telewizora, Przyciski na pilocie zdalnego sterowania wentylatora sufitowego są zazwyczaj większe. Jest to przydatna funkcja, gdy jest ciemno.

Ważniejszy jest rozmiar odbiornika. Musi pasować albo do uchwytu sufitowego wentylatora sufitowego, albo do samego sufitu. Jeśli odbiornik jest zbyt duży, aby zmieścić się w wentylatorze Będziesz musiał usunąć skrzynkę elektryczną. wciśnij odbiornik następnie zmontować skrzynkę elektryczną Spowoduje to utworzenie dodatkowych kroków podczas instalacji.

Zanim kupisz zestaw zdalnego sterowania Sprawdź w instrukcji wentylatora sufitowego, czy w urządzeniu jest miejsce na odbiornik. Jeśli instrukcja nie zawiera takich informacji Zadzwoń do obsługi klienta producenta. Piloty do wentylatorów sufitowych zyskują na popularności. Dlatego obsługa klienta powinna być zaznajomiona z odpowiedzią na to pytanie.

Globalny vs. Specyficzny dla marki

Zestawy zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym mogą być uniwersalne lub specyficzne dla określonej marki wentylatora sufitowego. Większość pilotów do wentylatorów sufitowych zawiera w opisie kompatybilną markę. Ułatwia to sprawdzenie, czy odbiornik zmieści się w wentylatorze. ale nie gwarantowane Najlepszym rozwiązaniem jest zestaw dostosowany do marki wentylatora sufitowego. Zestawy uniwersalne są zwykle tańsze. Ale nie zawsze pasuje.

bateria

Odbiornik jest podłączony do wentylatora. Odcina więc prąd w domu, wymaga jednak pilota.bateriatak jak twoi inniZdalnyWiększość pilotów do wentylatorów sufitowych wykorzystuje baterie AA lub AAA, bardzo niewiele zestawów zawiera baterie. Nie zapomnij mieć czegoś pod ręką.

funkcja

kontrola

Nie tylko pilot do wentylatora sufitowego powinien mieć jakąś minimalną funkcjonalność. Powinien być również zaaranżowany w sposób wygodny i łatwy w użyciu. Niektóre piloty są zbyt skomplikowane. Jeśli jest to zbyt mylące w użyciu Zamiast tego powinieneś użyć łańcucha pociągowego. Najlepszy pilot to taki, który oddziela sterowanie oświetleniem od sterowania wentylatorem. Jeśli przyciski są zbyt blisko siebie Często naciskasz na przemian. co może być frustrujące

ciemny

Niektóre piloty do wentylatorów sufitowych mają ściemniacz. Te piloty działają tylko z żarówkami, jeśli je masz.Żarówka ledowaw twoim wentylatorze Ściemniacz nie będzie działał.

Prędkość wiatraka

do pilota do wentylatora sufitowego Elementy sterujące prędkością wentylatora powinny być oddzielone od elementów sterujących oświetleniem. aby uniknąć zamieszania Wentylatory sufitowe mają zawsze trzy różne prędkości. Twój pilot powinien to odzwierciedlać za pomocą trzech różnych przycisków. jeden przycisk dla każdej prędkości

odwracalny

Mały pilot do wentylatora sufitowego pozwala odwrócić kierunek łopatek bez konieczności sięgania do góry i używania przełącznika na wentylatorze. miły akcent Ale to nie jest konieczne. Do podłączenia odbiornika do selektora wymagany jest również dodatkowy przewód wewnątrz obudowy wentylatora.

zakres

Niektórzy producenci twierdzą, że ich piloty do wentylatorów sufitowych działają w odległości do 100 stóp, ale jeśli uważnie przeczytasz instrukcję Dowiesz się tego w plenerze. Zasięg pilotów do wentylatorów sufitowych jest znacznie mniejszy w domach, w których ściany mogą blokować sygnał. To powiedziawszy, o ile odległość wynosi co najmniej 40 stóp, wszystko jest w porządku.

naścienny

Niektóre zestawy zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym zawierają uchwyt ścienny do pilota. Jest zamontowany obok przełącznika ściennego, którego używasz do włączania i wyłączania wentylatora. A pilota znajdziesz zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.

dekoracje

  • Medaliony sufitowe:medalion na suficieWestinghouse Lighting Białe wiktoriańskie medaliony sufitoweTo świetny sposób na ukrycie otworów w suficie, które są zbyt duże, aby mógł je zakryć wentylator. Instalujesz medalion sufitowy między wentylatorem a sufitem.
  • Jasne odcienie:Światła wentylatorów sufitowych są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach. Jeśli chcesz dostosować swój wentylator sufitowy, teKlosze z matowego szkła HunterMoże zastąpić fabryczny, dołączony do wentylatora.Dodatkowo matowe klosze stonują i złagodzą jasność świateł.
  • Haki ścienne:hak ścienny do zdalnego sterowaniaFengirl Samoprzylepny pilot z hakiem ściennymMoże być używany zamiast uchwytu ściennego. Umieść hak obok płytki przełącznika, aby zawsze wiedzieć, gdzie znajduje się pilot. Z pilota można korzystać nawet wtedy, gdy jest zamontowany na ścianie.

cena wentylatora sufitowego

Poniżej 20 USD to najniższy przedział cenowy pilota do wentylatora sufitowego. To uniwersalny pilot, który powinien współpracować z każdym wentylatorem sufitowym.

Piloty do wentylatorów sufitowych średniej klasy kosztują od 20 do 25 USD.Te piloty są często specyficzne dla marki i mają lepszą jakość wykonania.

Najtańsze piloty do wentylatorów sufitowych zaczynają się od 25 USD i więcej. Te piloty są specyficzne dla marki. Wewnątrz wentylatora znajduje się mały odbiornik. i ma większy zasięg pilota.

sztuczka

  • Wyłącz wyłącznik w pomieszczeniu, w którym znajduje się wentylator sufitowy, zanim zainstalujesz odbiornik w wentylatorze.
  • Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli jest wideo od producenta Koniecznie obejrzyj, aby zrozumieć cały proces.
  • Instalacja odbiornika w wentylatorze sufitowym to zadanie dla dwóch osób. Nie próbuj robić tego sam.
  • Przed ponownym zamontowaniem wentylatora na suficie dokładnie sprawdź wszystkie połączenia elektryczne.

5 รีโมทคอนโทรลพัดลมเพดานที่ดีที่สุด - มิถุนายน 2023 - BestReviews (3) 5 รีโมทคอนโทรลพัดลมเพดานที่ดีที่สุด - มิถุนายน 2023 - BestReviews (4)

Przed zainstalowaniem pilota do wentylatora sufitowego Użyj łańcuszka, aby ustawić wentylator na maksymalną prędkość. i użyj innego łańcuszka, aby włączyć światło. Jest to niezbędna konfiguracja łańcucha pociągowego, której pilot potrzebuje do prawidłowego działania.

Często zadawane pytania

P. Gdzie powinien znajdować się dekoder?
G
Zasadniczo Odbiornik powinien pasować do korpusu głównego wentylatora sufitowego. W przeciwnym razie można go zainstalować na suficie.

P. Czy jest jakiś sposób na przetestowanie pilota przed ponownym zamontowaniem wentylatora na suficie?
G
Ty lub asystent możecie trzymać wentylator od dołu za pomocą kuli świetlnej. Włącz ponownie zasilanie w skrzynce z wyłącznikami. i przetestuj pilota w ten sposób Ta metoda działa. Ale może to nie być bezpieczne i nie zalecamy tego.

P. Wszystko jest połączone. Ale mój pilot nie działa. co ja robię
G
Otwórz komorę baterii w pilocie. Wiele z nich ma przełączniki DIP. Zdejmij osłonę wentylatora i sprawdź ustawienia przełącznika DIP na odbiorniku. Aby pilot wentylatora sufitowego działał, oba ustawienia muszą być takie same.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5655

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.